Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90014

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

 • sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Przygotowuje dokumentację budowlaną i przekazuje ją do uzgodnienia do innych organów.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje akta sprawy w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu: Prawa budowlanego, KPA, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg, obszarów morskich, transportu kolejowego
 • Umiejętność pracy w obszarze pakietu Office
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-01-09