Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138061

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Bada uchwały i niektóre zarządzenia organów j.s.t. wg kryterium zgodności z prawem,
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszenia praw, zarządzeń zastępczych oraz skarg na uchwały/zarządzenia do sądu administracyjnego,
 • Bada skargi na akty organów j.s.t. oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody oraz przygotowuje projekty odpowiedzi. Prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 • Przyjmuje i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich złożenia wojewodzie na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
 • Pozyskuje niezbędne informacje od j.s.t. w celu realizacji zadań nadzorczych wojewody,
 • Prowadzi postępowania w zakresie dotyczącym wygaśnięcia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną w sytuacjach przewidzianych w ustawach samorządowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa
 • Dobra znajomość: – ustaw samorządowych – KPA – Konstytucji RP, – ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSzczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-09