Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138131

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego.
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej i rządowej, pracodawcami, osobami fizycznymi oraz instytucjami właściwymi i łącznikowymi do wypłaty świadczeń rodzinnych w krajach Unii Europejskie, EOG i Szwajcarii w celu załatwiania spraw związanych z ubieganiem się o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego przez obywateli objętych przepisami o koordynacji świadczeń.
 • Kompletuje niezbędną dokumentację w zakresie spraw wpływających do Urzędu jako instytucji właściwej w województwie zachodniopomorskim do koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.
 • Obsługuje systemu teleinformatyczne, w tym wprowadza i przetwarza dane w ramach systemu Sygnity, niezbędnych do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji zadań.
 • Przygotowuje projekty pism do klientów, instytucji i urzędów w ramach prowadzonych spraw.
 • Prowadzi bazę danych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz rejestru spraw, przestrzega terminowości załatwiania spraw.
 • Obsługuje klientów urzędu ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze świadczeń rodzinnych
 • znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kpa, o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • znajomość regulacji unijnych w zakresie stosowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
 • umiejętność analitycznego myślenia i komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSzczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-27