Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135334

Warunki pracy

· Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej.


· Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


· Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW.


· W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów).


· Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postepowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi postepowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przygotowuje akta sprawy, w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra.
 • .Przygotowuje dokumentację budowlaną i przekazuje do innych organów w celu uzyskania uzgodnienia.
 • Przygotowuje pisma w celu udzielenia odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Prawo Budowlane, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, drogowych, o obszarach morskich, transporcie kolejowym
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w obszarze Pakietu Office
 • komunikatywność
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów w zakresie geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami
 • uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-03