Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135201

Warunki pracy


 • Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
 • Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie dzienne i sztuczne,
 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Wykonuje nadzór nad związkami spółek wodnych,
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy państwa dla spółek wodnych wykonujących i utrzymujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych celem zapewnienia prawidłowości rozliczenia dotacji,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • Prowadzi sprawy dotyczące wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2021-2027” z przeznaczeniem na zamknięcie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • Prowadzi sprawy dotyczące udzielania dopłaty organizatorom przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów, w szczególności:Prawa Wodnego, KPA, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność sporządzania zestawień w programie Excel
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-17