Oferta: Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129709

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach

Zakres zadań

 • Kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z pozwoleniami na budowę oraz projektem budowlanym
 • Kontrolowanie obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego utrzymania budynków przez właścicieli i zarządców obiektów
 • Wykonywanie "kontroli obowiązkowych" obiektów, po zakończeniu robót budowlanych w celu wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w celu sprawdzenia, czy posiadają właściwe uprawnienia do pełnienia tych funkcji
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Ustalenie i dokumentowanie stanu faktycznego w terenie w celu sprawdzenia przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • Współpraca z innymi organami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w zakresie budowli drogowych i mostowych
 • praca w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlnych bez ograniczeń
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-08