Oferta: Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 127166

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin (praca na wysokości). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Zakres zadań

 • Udział w działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie budowy i użytkowania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu kompetencji organu
 • Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego staż pracy co najmniej 2 lata
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • umiejętnoiść obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie w pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych na terenie Szczecina
 • W służbie cywilnej nie może być ztrudniona osoba, która w okresie od dnia 22.07.1944r. do dnia 31.07.1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 01.08.1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 01.08.1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-15