Oferta: Starszy inspektor ds. ewidencji dróg

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Starszy inspektor ds. ewidencji dróg
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3138
OBOWIĄZKI:
- prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg - obsługuje program Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,- współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,- zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach,- współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN),- gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,- obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu,- przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne,- realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.WYMAGANIA NIEZBEDNE:- Wykształcenie: średnie- prawo jazdy kategorii B,-znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,-znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Szczecinie,-znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,- praktyczna znajomość pakietu MS Office,- kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych-Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWYMAGANIA DODATKOWE:- Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa,- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej.- uprawnienia do kierowania ruchemSZCZEGÓŁY OFERTY POD LINKIEM:https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/starszy-inspektor,85032,v7
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B
Uprawnienia: RZETELNOŚĆ
Uprawnienia: Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: ZORIENTOWANIE NA REALIZACJĘ I OSIĄGANIE CELÓW
Uprawnienia: KOMUNIKACJA
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE
Uprawnienia: ORGANIZACJA PRACY
Uprawnienia: Korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 800 - 4 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor ds. ewidencji dróg
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-30