Oferta: Starszy inspektor ds. administracyjnych i zaplecza

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Starszy inspektor ds. administracyjnych i zaplecza
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3133
OBOWIĄZKI:
- prowadzi dokumentacje spraw kancelaryjno-biurowych oraz zajmuje się archiwizacją dokumentów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Rejonu,- prowadzi całokształt spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż. wynikającymi z przepisów prawa w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla innych stanowisk,- przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu administracyjno-gospodarczego oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych w celu zapewnienia prawidłowej ich jakości,- prowadzi sprawy związane z gospodarką materiałową w zakresie pracy Rejonu, sporządza plany zapotrzebowania na materiały biurowe, artykuły higieniczne oraz materiały eksploatacyjne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Rejonu,- zleca przeglądy, naprawy oraz remonty sprzętów i pojazdów zgodnie z aktualnymi umowami, sporządza raporty zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów w celu kontroli prawidłowego wykorzystania sprzętu i środków transportowych oraz bilansowania kosztów eksploatacji,- prowadzi sprawy BHP w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne w celu zaspokojenia potrzeb pracowników zgodnie z obowiązującymi normami i wewnętrznymi zarządzeniami,- prowadzi gospodarkę i ewidencję środków trwałych, i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Rejonu oraz przygotowywania, i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych,- organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości i dozorowaniem obiektów Rejonu w celu zapewnienia właściwej ochrony i odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń biurowych.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- Wykształcenie: średnie- znajomość przepisów z zakresu: p.poż., Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postepowania administracyjnego- znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon- praktyczna znajomość pakietu MS Office- Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.- prawo jazdy kategorii B- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWYMAGANIA DODATKOWE:- Wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne lub zarządzanie lub budowlane- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok- znajomość przepisów z zakresu: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościamiSZCZEGÓŁY OFERTY POD LINKIEM: https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/starszy-inspektor,85019,v7
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B
Uprawnienia: Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: ORGANIZACJA PRACY
Uprawnienia: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Uprawnienia: PRAWO BUDOWLANE
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE
Uprawnienia: KOMUNIKACJA
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Uprawnienia: Korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: ZORIENTOWANIE NA REALIZACJĘ I OSIĄGANIE CELÓW
Uprawnienia: RZETELNOŚĆ

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor ds. administracyjnych i zaplecza
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-30