Oferta: Starszy informatyk

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84644

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 2 piętrze.

Zakres zadań

 • W przypadku nieobecności Kierownika koordynuje pracą Referatu Łączności i Informatyki KMP w Szczecinie
 • Administracja systemami niejawnymi SNP, ODN, NPSTD
 • Utrzymanie sprawności technicznej sieci PSTD, NPSTD, Internet, CWI, konfiguracja urządzeń sieciowych eksploatowanego w KMP oraz jednostkach podległych
 • Administrowanie użytkownikami posiadającymi dostęp do PSTD, NPSTD oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.
 • Wykonywanie napraw sprzętu w miarę możliwości własnych komórki informatycznej KMP
 • Nadzorowanie obiegu sprzętu przekazywanego do firm świadczących serwis w zakresie informatycznym
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji jawnej oraz niejawnej związanej z działaniem komórki organizacyjnej
 • Administrowanie zasobami oraz systemami znajdującymi się na serwerach lokalnych oraz stacjach roboczych włączonych do PSTD, NPSTD

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office lub podobnego pakietu, naprawa rozbudowa sieci informatyczny, znajomość kodu HTML, LINUX, CMS
 • umiejętność redagowania pism
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy informatyk
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-21