Oferta: Starszy asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135255

Warunki pracy

- Praca laboratoryjna 8 godzin od 7:00-15:00 oraz sporadycznie kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (soboty, niedziela, święta),


- Kontakt ze szkodliwym czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi,


- Wykonywanie badań mikrobiologicznych, molekularnych, mikroskopowych oraz innych biologicznych i wizualno-wagowych,


- Kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni, sporządzanie zapisów oraz prowadzenie książek i rejestrów wynikających z systemu zarzadzania jakością, opracowywanie wyników badań oraz sporzadzanie sprawozdań z badań,


- Obsługa i sprawdzanie sprzętu laboratoryjnego,


- Wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych.  


Miejsce pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego z windą, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, praca jest wykonywana w budynku nieposiadającym podjazu.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych, molekularnych, mikroskopowych i wizualnych próbek pasz i próbek środowiskowych zgodnie z normami/ procedurami badawczymi/przepisami.
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania. Opracowanie wyników badań, a także sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymanie go w należytym stanie technicznym.
 • Prowadzenie rejestrów odczynników oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań (przeprowadzanie badań).
 • Opracowanie, modyfikacja i weryfikacja metod oraz monitorowanie ważności wyników badań.
 • Uczestniczenie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarzadzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025, również w zakresie uczestnictwa w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych metod badawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium mikrobiologicznym lub molekularnym (znajomość praktyczna i teoretyczna podstawowych technik badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym i molekularnym)
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych Word i Excel.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Biegłość w obliczeniach matematyczno-chemicznych.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Pełna sprawność psychofizyczna.
 • Duża dokładność i precyzja manualna.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym, techniki PCR, normy PN-EN ISO/IEC-17025.
 • Doświadczenie w badaniach mikrobiologicznych, molekularnych, mikroskopowych próbek z łańcucha żywnościowego.
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium wg. PN-EN ISO 17025.
 • Doświadczenie w nadzorze nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy asystent
Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-19