Oferta: Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112717

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie),

 • brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z ustanowieniem i sprawowaniem trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, przygotowuje projekty uzgodnień, opinii i stanowisk Dyrektora UMS w zakresie gospodarki nieruchomościami położonymi w obszarze pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich.
 • Przygotowuje dokumentację do zmian w księgach wieczystych.
 • Przygotowuje opinie i uzgodnienia Dyrektora UMS w zakresie obrotu nieruchomościami w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich.
 • Przygotowuje projekty, opinii i uzgodnień aktów prawa krajowego i miejscowego (rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i zarządzenia Dyrektora UMS) w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 • Współpracuje z innymi stanowiskami w Zespole GPG-II w zakresie kontroli wykonywanych zadań, uczestniczy w pracach pomiarowych wykonywanych na rzecz hydrografii, ochrony wybrzeża, administracji, energetyki, portów i inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub gospodarka nieruchomościami
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w zawodzie geodety lub związane z gospodarką nieruchomościami
 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania geodezyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 2 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Znajomość zasad organizacji pracy w administracji.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-04