Oferta: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 75627

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
wysiłek fizyczny,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • administruje wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale i podległych Rejonach i Biurach Budowy (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN/WAN i teleinformatyczne / łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp./;
 • wyposaża pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instaluje dodatkowe podzespoły komputera i jego peryferii,
 • wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA wiedzą techniczną niezbędną,
 • wykonuje i koordynuje naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników w Oddziale – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu; nadzoruje, koordynuje, ewidencjonuje i rozlicza prace zewnętrznych firm serwisowych,
 • instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowanie systemowe, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników,
 • zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, danych (systematyczne dokonywanie archiwizacji danych gromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości,
 • uczestniczy w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonuje oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełni funkcje administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • bardzo dobra znajomość: zagadnień związanych z Active Directory,
 • biegła znajomość na poziomie administratora systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office)
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie technicznym z obszaru IT – (B1)
 • znajomość przepisów dotyczących: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o podpisie elektronicznym Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-10