Oferta: Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74704

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca pod presją czasu

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin

 • brak podjazdu

 • budynek z windami

 • brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • bierze udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji przetargowej w celu prowadzenia obsługi organizacyjno-administracyjnej komisji oraz jej wsparcia w aspekcie prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - w tym opracowywania jednolitego wzoru Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczania ogłoszeń oraz zajęcia stanowiska w sprawach zapytań wykonawców i wniesionych przez nich środków ochrony prawnej
 • uczestniczy w rozpatrywaniu ofert, sporządza protokoły
 • prowadzi dokumentacjię postepowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • przyjmuje, rejestruje wnioski oraz opiniuje tryb zamówień poniżej progów ustawowych w celu ich zgodności z wewnętrznymi procedurami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy związanej z zamówieniami publicznymi
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • samodzielność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, zorganizowanie, umiejętność argumentacji, umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-18