Oferta: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133532

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu, obsługa pracowników i klientów zewnętrznych (byłych pracowników), stres związany z prowadzeniem spraw kadrowych,


- pomieszczenia WIIH w Szczecinie znajdują się na parterze i III piętrze w budynku,


- w budynku nie ma windy, urządzenia higieniczno–sanitarne na każdej kondygnacji, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe, 


- pomieszczenia WIIH są nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 


- nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych, 


-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom Inspektoratu oraz wydziałowi wypłacającemu świadczenia finansowe.
 • Ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń, ustala ich wysokość oraz przygotowuje dokumenty w tych sprawach w celu przekazania do wydziału wypłacającego świadczenia finansowe dla pracowników.
 • Zakłada i prowadzi akta osobowe w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Przygotowuje dokumentację pracowniczą w celach emerytalno-rentowych celem przekazania jej organom ZUS.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy i absencje pracowników Inspektoratu.
 • Przygotowuje informacje dotyczące ocen pracowniczych celem przekazania ich osobom dokonującym w Inspektoracie ocen pracowniczych celem prawidłowego i terminowego wykonywania zadań w tym zakresie.
 • Przygotowuje informacje dotyczącą naborów na wolne stanowiska pracy oraz uczestniczy w procedurze naboru celem prawidłowego uruchomienia i przeprowadzenia procedury.
 • Sporządza doraźne i okresowe opracowania analityczne o sytuacji kadrowej w Inspektoracie w celu przekazania sprawozdań do GUS i innych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw kadrowych.
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów powiązanych.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność redagowania pism.
 • Znajomość pakietów OFFICE.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-08