Oferta: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XVI (wykształcenie wyższe medyczne)

Specjalista / Starszy Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli

w Terenowym Wydziale Kontroli XVI w Szczecinie

w Departamencie Kontroli (wykształcenie wyższe medyczne)

 

Numer ogłoszenia: DK/23/57

Miejsce pracy: Szczecin

2 etaty/umowa o pracę

 

Termin składania ofert 12.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, udział merytoryczny w opracowywaniu programu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • sporządzanie wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo terenowego wydziału kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne, preferowani lekarze z prawem wykonywania zawodu;
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko specjalisty - minimum trzy lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego specjalisty - minimum cztery lata pracy zawodowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość:
  • przepisów Rozdziału IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.),
  • Zarządzenia Nr 60/2022/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmienione zarządzeniem Nr 96/2020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie leczniczym;
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej;
 • znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolera;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych;
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia w zakresie zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia lub z ubezpieczeniami zdrowotnymi;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XVI (wykształcenie wyższe medyczne)
Firma: Centrala NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-05