Oferta: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XVI

Specjalista / Starszy Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli

w Terenowym Wydziale Kontroli XVI w Szczecinie

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/22/66

Miejsce pracy: Szczecin

3 etaty/umowa o pracę

 

Termin składania ofert 16.05.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, udział merytoryczny w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • sporządzanie wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo terenowego wydziału kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne, preferowani lekarze z prawem wykonywania zawodu;
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko specjalisty - minimum trzy lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego specjalisty - minimum cztery lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie leczniczym;
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej;
 • znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 • znajomość:
  • przepisów Rozdziału IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.),
  • Zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmienione zarządzeniem Nr 96/2020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolera;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych;
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia w zakresie zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia lub z ubezpieczeniami zdrowotnymi;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XVI
Firma: Centrala NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-09