Oferta: Specjalista ds. Zobowiązań i Należności

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Specjalista ds. Zobowiązań i Należności
Miejsce pracy: Szczecin
Nr ref.: PGEEC/CEN/18/HW/22

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynowanie zadań w zakresie faktur zakupowych, w tym identyfikowanie oraz koordynowanie błędów formalnych faktur zakupowych, wystawianie/ewidencja not korygujących oraz zapewnienie terminowości procesowania dokumentów w SAP w module obiegu faktur zakupowych.
 • Weryfikacja prawidłowości stanu kont księgi głównej w obszarze zobowiązań i należności.
 • Wystawianie potwierdzeń sald, analiza odpisów aktualizujących należności, wyjaśnianie i uzgadnianie wpłat.
 • Czynności w zakresie księgowania wyciągów bankowych, bezpieczeństwa przygotowywanych płatności, przygotowania kompensat i potrąceń.
 • Terminowa windykacja należności zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami.
 • Przygotowanie danych niezbędnych do badania sprawozdania finansowego i oraz innych danych na potrzeby kontroli i kadry zarządzającej.
 • Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych procesu księgowania faktur zakupowych, rozliczenia delegacji, oraz obszaru należności.
Nasze wymagania:
 • Dwuletnie doświadczenie w obszarze księgowości.
 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe w obszarze rachunkowości i finansów).
 • Znajomość polskich standardów rachunkowości oraz MSSF w obszarze zobowiązań i należności.
 • Podstawowa znajomość prawa podatkowego (CIT, VAT PDoF).
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie płatności, dochodzenia należności i sprzedaży.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excela).
 • Umiejętność obsługi programu SAP (moduły FI, SD) w stopniu średnio zaawansowanym.
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dokładność.
Ze swojej strony oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista ds. Zobowiązań i Należności
Firma: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-09-14