Oferta: Specjalista ds. budów, przebudów i remontów dróg

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista ds. budów, przebudów i remontów dróg
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3073
OBOWIĄZKI:
- Prowadzi sprawy w zakresie nadzorowania zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg,- Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalenia zakresu badan, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych związanych z budową, przebudową i remontem dróg,przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenie kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań,- Wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwuje od Wykonawców robót zobowiązania wynikające z zawartych umów,- Weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych zadań,- Prowadzi monitoring realizowanych zadań,- Monitoruje zalecenia pokontrolne instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań,- Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu remontów, przebudów, budów oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie opracowywania Programów Inwestycyjnych oraz ich aktualizacji,- Monitoruje i analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- Wykształcenie wyższe techniczne- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg- prawo jazdy kategorii B- wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,- znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane- znajomość sieci drogowej województwa zachodniopomorskiego- umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word- kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE):- Wykształcenie: wyższe inżynierskie o specjalności drogowej lub drogowo-morskiej lub konstrukcyjno-budowlanej,- doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w jednostkach administracji publicznej- uprawnienia budowlane drogowe wykonawcze- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym SZCZEGÓŁY OFERTY PRACY POD LINKIEM: https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/specjalista,84814,v7
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 1)
Uprawnienia: Korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Uprawnienia: ZORIENTOWANIE NA REALIZACJĘ I OSIĄGANIE CELÓW
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE
Uprawnienia: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: RZETELNOŚĆ
Uprawnienia: Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: KOMUNIKACJA
Uprawnienia: ORGANIZACJA PRACY
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B
Uprawnienia: KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 000 - 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista ds. budów, przebudów i remontów dróg
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-27