Oferta: Specjalista do spraw kadr

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista do spraw kadr
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3204
OBOWIĄZKI:
- PROWADZENIE CAŁOKSZTAŁTU SPRAW KADROWYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:- PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z NAWIĄZANIEM I ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY,- DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ I WYREJESTROWANIA PRACOWNIKÓW I ICH CZŁONKÓW RODZIN DO ZUS W PROGRAMIE PŁATNIK,- PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, A PO USTANIU ZATRUDNIENIA PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW DO ARCHIWUM SZKOLNEGO,- SPORZĄDZENIE UMÓW O PRACĘ, ŚWIADECTW PRACY I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY,- PROWADZENIE NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI KADROWEJ, EWIDENCJI CZASU PRACY PRACOWNIKÓW, URLOPÓW PRACOWNICZYCH, ZWOLNIEŃ LEKARSKICH ORAZ ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW Z WYKORZYSTANYCH DNI URLOPU I INNYCH PRZERW W WYKONYWANIU PRACY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,- KOMPLETOWANIE WNIOSKÓW DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY PRZECHODZĄCYCH NA RENTĘ I EMERYTURĘ,- PROWADZENIE EWIDENCJI BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW, SZKOLEŃ BHP I PIERWSZEJ POMOCY I KONTROLA ICH AKTUALNOŚCI,- WPROWADZANIE DANYCH DO SIO DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA.POZIOM WYKSZTAŁCENIA:- WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE PIERWSZEGO LUB DRUGIEGO STOPNIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I CO NAJMNIEJ 2-LETNI STAŻ PRACY O CHARAKTERZE ZGODNYM Z WYMAGANIAMI NA DANYM STANOWISKU,UMIEJĘTNOŚCI:- ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA PRACY, SYSTEMU OŚWIATY, KARTY NAUCZYCIELA, USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZADOWYCH, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRZEPISÓW USTAWY. BIEGŁA UMIEJETNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FIRMY "VULCAN - PŁACE I KADRY", PROGRAMU :ZUS-PŁATNIK".MILE WIDZIANE DOSWIADCZENIE W PRACY W OSWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 825,5 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista do spraw kadr
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-05