Oferta: Senior Project Manager

Senior Project Manager
Miejsce pracy: Szczecin

3Shape is the “Google” of the dental industry, The leader of the dental CAD/CAM market. We are specialists in the production of 3D scanners, present in Poland for over 10 years.To support further grow we are now looking for a Senior Project Manager

Do you want to have impact on the success of 3Shape and work with challenging tasks to support a growing organization? Are you motivated to build your career in a very fast paced, international environment? Are you a person willing to act and you want to develop in the company based on innovative solution – join to the Best!

Your Profile:
 • More than 5 years of professional experience working on Six Sigma projects with multiple stakeholders in different countries in a manufacturing environment
 • Innovative thinker and great problem solver with the ability to apply “out of the box” thinking and knowledge to frame, simplify, and solve complex challenges
 • Proven Six Sigma project management qualification (Six Sigma Black Belt certificate)
 • Excellent interpersonal skills, ability to quickly form working relationships, gain credibility and influence stakeholders at all levels, including senior management
 • Excellent computer literacy, especially in MS Office and statistical tools (e.g. Minitab)
Responsibilities:
 • Leads Six Sigma Black Belt projects - utilizes various Six Sigma techniques and tools to handle process improvement
 • Analyzes current processes in order to identify the improvement opportunities, improve efficiency, quality and reduce risk 
 • Gathers process specific data relevant to the benchmarking of the process performance 
 • Suggests process improvements, proposes solutions and works on their implementation
Expected skills:
 • Good communication skills 
 • Good teamwork and proactiveness
 • Systematic and methodical approach (e.g. structured documenting skills)
 • Curious and critical mindset
 • Quality minded
 • Fluent English 
 • Medical devices production experience  (will be an advantage)
 • Knowledge about FDA regulations (nice to have)
 • LEAN manufacturing knowledge Supply chain cooperation model knowledge (nice to have)
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana CV trafiło do rekrutacyjnej bazy danych 3Shape, abyśmy mogli je wziąć pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie do CV drugiej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym przypadku jest 3Shape Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-033, przy ul. Zapadła 8d. Informujemy, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy 3Shape. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rekrutacją i będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w 3Shape można uzyskać tutaj lub kontaktując się z lokalnym Działem Personalnym. Informujemy, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby spółki, iż obiekty 3Shape Poland Sp. z o.o. są monitorowane, w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i gości, a także w celu ochrony mienia i majątku firmy. System monitorignu może być wykorzystywany do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli takie zdarzenia wystąpią. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni. Zarejestrowane obrazy z kamer zapisywane są centralnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Senior Project Manager
Firma: 3SHAPE POLAND SP. Z O.O.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-25