Oferta: Sekretarz

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74660

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • budynek nieprzystosowany dla osób z trudnością poruszania się,

 • brak wind (budynek dwupiętrowy) - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Prowadzenie terminarza spotkań, ewidencji spraw Szefa WSzW
 • Redagowanie i wykonywanie pism oraz sporządzanie protokołów z odpraw kadry kierowniczej
 • Przygotowywanie i obsługiwanie spotkań służbowych, konferencji i odpraw Szefa WSzW;
 • Organizowanie i rozliczanie podróży służbowych Szefa WSzW
 • Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów sztabu osobiście, telefonicznie oraz mailowo

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, fax, skaner, kserokopiarka
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Sekretarz z uwagi na kontakty z interesantami, powinien posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych jednostek organizacyjnych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Sekretarz
Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-17