Oferta: Sekretarz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137166

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:15 -15:15,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, skaner,
 • udział w szkoleniach,
 • wyjazdy służbowe,
 • bariery architektoniczne - biuro na I piętrze, brak windy i podjazdów.

Zakres zadań

 • prowadzenie kancelarii Powiatowego Lekarza Weterynarii i Urzędu zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną
 • obsługa poczty elektronicznej, ePUAP, EZD
 • przyjmowanie rozmów telefonicznych i dysponowanie nimi do poszczególnych pracowników
 • organizowanie szkoleń, narad, posiedzeń z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie rejestru pieczęci zakładu oraz utrzymywanie ich pod osobistym nadzorem
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • przygotowanie korespondencji wychodzącej i wysyłka
 • pilnowanie terminowości w załatwianiu spraw Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • nadzór nad przygotowywaniem dokumentów do archiwizacji
 • rozliczanie oraz prowadzenie ewidencji kart drogowych samochodowych służbowych
 • wypisywanie oraz prowadzenie rejestru delegacji służbowych
 • prowadzenie rejestru mandatów karnych oraz wprowadzanie ich do systemu
 • zapisywanie pracowników na szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • prowadzenie rejestru i obsługa praktykantów i stażystów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne,administracyjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera w stanowisku MS Office
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność i terminowość
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole,umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista


Szczegóły oferty

Stanowisko: Sekretarz
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-02