Oferta: Sekretarz sądowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Sekretarz sądowy
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/22/0811
OBOWIĄZKI:

Staż z RPO na 6 miesięcy dla osób od 30 roku życia , które jednocześnie należą do jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, -osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, - osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe), - osoby niepełnosprawne . MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Kaszubska 42, Narutowicz 19, Królowej Korony Polskiej 31 GODZ.PR.: 07:30-15:30 WYMAGANIA ORGANIZATORA: biegła obsługa komputera (protokolowanie na sali rozpraw), niekaralność, dobra organizacja pracy, umiejętność podzielenia pryiorytetów pracy, praca w zespole, odporność na stres, wykształcenie min. średnie z maturą Program stażu: - protokołowanie na rozprawach, - rozpisywanie spraw, - dołączanie korespondencji i niezwłoczne przekazywanie sędziemu(referendarzowi) wniosków, pism i zażaleń - wykonywanie zarządzeń sędziego (referendarza) - załatwianie korespondencji w sprawach znajdujacych się w referacie - zszywanie i numerowanie akt - dokonywanie wpisów do księgi grzywien nałożonych na świadków i biegłych - przesyłanie sentencji orzeczeń oraz nieprawomocnych postanowień stronom z pouczeniem - prowadzenie terminarza rozpraw i posiedzeń - sporzadzenie wokand - niezwłoczne przedkładanie sędziemu spraw zagrożonych przedawnieniem i spraw starych - w celu podjęcia decyzji - zgłaszanie głównych spraw odwołań w wokandach z podaniem przyczyny odwołania - przygotowanie akt do archiwum oraz sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych - zwrot opłat - przygotowywanie korespondencji do wysłania - wykonywanie czynności zwiazanych z programem SĘDZIA2(Currenda) oraz BIUROWOŚĆ - rejestr spraw w systemie Kurator - rejestr wniosków - przyjmowanie i wydawanie wniosków oraz korespondencji, wykonywanie czynności związanych z powierzeniem dozoru kuratorowi zawodowemu, - przygotowywanie pism

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Sekretarz sądowy
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-27