Oferta: Referent

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 121335

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze kontrolnym i administracyjno-biurowym. Wykonywanie czynności związanych z kontrolami podmiotów gospodarczych i sprawdzaniem w ramach tych kontroli przyrządów pomiarowych (np. wag automatycznych i nieautomatycznych). Jednodniowe wyjazdy służbowe na terenie woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Prowadzenie samochodu służbowego. W początkowym okresie praca pod nadzorem doświadczonego pracownika.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Kontrole realizowane poza siedzibą urzędu, często z wykorzystaniem kontrolnych przyrządów pomiarowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • kontroluje podmioty gospodarcze na terenie działania Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • kontroluje komórki organizacyjne Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz wydziały zamiejscowe realizujące zadania w zakresie prawnej kontroli metrologicznej,
 • wykonuje czynności administracyjno-biurowe w Wydziale Nadzoru i Koordynacji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w tym sporządza dokumentację z czynności kontrolno-nadzorczych, opracowuje i analizuje wyniki kontroli,
 • sporządza okresowe sprawozdania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo o miarach,
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Referent
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-27