Oferta: Referent

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 119683

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze biurowym, wymagająca koncentracji i samodzielności. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dokumentami, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK. W początkowym okresie praca pod nadzorem doświadczonego pracownika.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca w urzędzie, z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przetwarza dane osobowe w informatycznym systemie kadrowo-płacowym,
 • pomaga w obsłudze kadrowej pracowników m.in. wprowadza dane do ewidencji, wprowadza dane dotyczące stażu pracy, czasu pracy i innych,
 • przygotowuje dokumentację zgłoszeniową do ZUS,
 • przygotowuje dokumenty dotyczące spraw osobowych pracowników (m.in zaświadczeń itp.),
 • przygotowuje dane do sporządzania sprawozdań o stanie zatrudnienia oraz danych do sprawozdań z wykorzystania czasu pracy,
 • przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw, prowadzi ich ewidencję oraz przechowywuje kopię tych dokumentów,
 • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym organizuje kursy, szkolenia i seminaria zgodnie z planem oraz bieżącymi potrzebami pracowników,
 • opracowuje roczne i wieloletnie plany szkoleń, programy kształcenia i doskonalenia w dziedzinie miar,
 • organizuje szkolenia metrologiczne na zlecenie spoza administracji miar,
 • przygotowuje dokumenty kadrowo-płacowe do archiwizacji,
 • wspomaga w wykonywaniu zadań pracownika naliczającego płace.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Referent
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-04-27