Oferta: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77465

Warunki pracy

-       Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.


-       Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.


-       Oświetlenie sztuczne i naturalne.


-       Kontakt z klientem zewnętrznym.


-       Podjazd dla osób z niepełnosprawnością/pochylnia.


-       Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu
 • Prowadzi sprawy dotyczące wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu
 • Prowadzi sekretariat, obsługę kancelaryjną oraz organizuje obieg informacji i dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Referent
  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-04-25