Oferta: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 75543

Warunki pracy

Warunki pracy: praca biurowa, na terenie urzędu i poza jego siedzibą, pomieszczenia biurowe usytuowane na I i II piętrze w budynku bez windy. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowydzących, niewidowmych, niedosłyszących i głuchoniemych, poruszających się na wózkach. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami
 • wykonywanie sprawozdań i ankiet
 • wykonywanie pełnej statystyki
 • archiwizacja dokumentów
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych
 • współudział w kontroli obiektów budowlanych
 • obsługa interesantów
 • weryfikacja dokumentów przy składaniu zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • wykonywanie innych zadać zleconych przez Powiatowego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość programu Word oraz Exel
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • Obsługa Sekretariat Atsoftware (elektroniczny dziennik korespondencji)
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Referent
Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
Miejsce pracy: Stargard
Opublikowano: 2021-03-23