Oferta: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138647

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne.
 • Kontakt z klientem.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Praca w terenie.
 • Delegacje krajowe.

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty i kontrole środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
 • Opracowuje projekty protokołów z audytu i kontroli, ustalenia, sprawozdania oraz inne dokumenty niezbędne podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu
 • Sporządza i gromadzi dokumentację związaną z wykonywanymi audytami i kontrolami zgodnie z programem audytu, z wykorzystaniem systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikacji w języku obcym (angielskim/niemieckim)
 • Czynne prawo jazdy kategorii B


Szczegóły oferty

Stanowisko: Referent
Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-07