Oferta: Referent / Starszy referent w Punkcie Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów

Referent/Starszy referent
w Punkcie Obsługi Klientów w Szczecinie
w Wydziale Obsługi Klientów

Numer ogłoszenia: Szczecin/21/50
Miejsce pracy: Szczecin
1 etat/umowa o pracę
Termin składania ofert: 08.10.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • obsługa klientów oraz innych interesariuszy, w tym przyjmowanie wniosków i przekazywanie ich do właściwych komórek, udzielanie ogólnych informacji m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz o statusie sprawy, nowych usługach e-zdrowie, przysługujących pacjentom prawach, wynikających z umów zawartych pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcą
 • udzielanie informacji w zakresie uprawnień do świadczeń wynikających z ustawy oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE/EFTA, a także dyrektywy transgranicznej
 • udostępnianie klientom informacji dotyczących udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej oraz kosztów tych świadczeń, a także o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP
 • zawieranie umów o potwierdzanie, w imieniu NFZ, Profilu Zaufanego przez świadczeniodawcę Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 • obsługa wniosków o wydanie EKUZ oraz w innych sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną oraz wydawanie EKUZ i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ
 • obsługa wniosków dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • realizacja działań mających na celu promowanie Internetowego Konta Pacjenta, usług e- zdrowie oraz współpraca z Zespołem Profilaktyki Zdrowotnej w realizacji projektu „Środa z profilaktyką” i innych akcji mających na celu promocję zdrowia
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • minimum 3 lata stażu zawodowego dla stanowiska starszego referenta (wykształcenie średnie)
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność samokształcenia
 • zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • odporność na stres
 • umiejętność w pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność, terminowość i punktualność
 • systematyczność i dokładność

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, stażu itd.
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: kadry@nfz-
szczecin.pl).

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Referent / Starszy referent w Punkcie Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów
Firma: Zachodniopomorski OW NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-04