Oferta: Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137995

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno - biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • obsługa komputera powyżej 4 godzinyn dziennie
 • oświetlenie dzienne i sztuczne
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero
 • na stanowisku pracy wystepują zadania wymagajace umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku
 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
 • urządzenia higieniczno - sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych)
 • opracowanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia
 • występowanie o wszczęcie postepowania karnego lub karno - administracyjnego w stosunku do sprawców wykroczeń / przestępstw przeciwko środowisku
 • informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dziełalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz o uchybieniach w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o odpadach oraz innych przepisów ochrony środowiska
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu


Szczegóły oferty

Stanowisko: Referent prawny
Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-05