Oferta: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113525

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 - stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze, budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, brak podjazdów)


 

Zakres zadań

 • Wykonywanie prac biurowych związanych z obsługą kancelaryjną Oddziału.
 • Prowadzi sprawy administracyjno - techniczne związane z budynkami, obiektami i terenami pozostającymi do dyspozycji Oddziału CLB.
 • Realizuje czynności związane z obsługą administracyjno - techniczną w Oddziale.
 • Prowadzi rejestr zapotrzebowań, zamówień i faktur w bazach.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą floty transportowej w Oddziale CLB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja lub ekonomia lub inne z dziedziny inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Umiejętność sprawnej obsługi pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem publicznym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Referendarz
Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-09