Oferta: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73889

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca w siedzibie urzędu,


- wyjazdy służbowe,


- nietypowe godziny pracy,


- praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,


- stanowisko wymaga odporności na stres,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon

Zakres zadań

 • Przygotowywanie próbek środowiskowych i wykonywanie analiz fizyko-chemicznych w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych powiązanych z wykonywanymi badaniami
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość obowiązujących rozporządzeń, fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Znajomość normy PN-EN ISO 17025/IEC
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Przeszkolenie z zakresu metrologii, metod badań fizykochemicznych i/lub audytowania w laboratorium badawczym wg: PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Referendarz
Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-02