Oferta: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73892

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie  


- wysiłek fizyczny,


- wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w wyjazdach terenowych w celu pobierania próbek do badań.
 • Wykonywanie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz obowiązującymi rozporządzeniami, normami, procedurami badawczymi i instrukcjami.
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych powiązanych z wykonywanymi pomiarami.
 • Prowadzenie i dokumentowanie zapisów związanych z wykonywanymi pomiarami zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania laboratorium.
 • Prowadzenie samochodu służbowego z przyczepą.
 • Postępowanie z wyposażeniem pomiarowo i badawczym zgodnie z obowiązującą dokumentacją.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość obowiązujących rozporządzeń, norm dotyczących metod wykonywania pomiarów hałasu, pól elektromagnetycznych, pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Referendarz
Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-02