Oferta: Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 126354

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku,


- praca przy komputerze (obciążenie narządu wzroku oraz obciążenie mięśniowo-szkieletowe),


- praca w zespole,


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- biuro znajduje się na wysokim parterze oraz na I piętrze - brak windy w budynku,


- brak podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych oraz konsultacji pracownikom jednostki,
 • opracowuje projekty wewnętrzne aktów prawnych, umów
 • przygotowuje zawiadomienia do organów ścigania,
 • sporządza opinie prawne
 • występuje przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo do wykonywania zawodu
 • Znajomość przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Mile widziana znajomość prawa weterynaryjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne , jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Radca prawny
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Miejsce pracy: Stargard
Opublikowano: 2023-09-04