Oferta: Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gryfino
Ogłoszenie o naborze Nr 125839

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku,


- praca w obszarze działalności IW PIW Gryfino


- praca przy komputerze,


- praca zespołowa,


- budynek parterowy, nieprzestosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wydawanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji w sprawach prowadzonych przez Inspektorat.
 • Opiniowanie wydawanych decyzji oraz innych dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, projektów umów
 • Przygotowywanie zawiadomień do organów scigania
 • Zastępstwo procesowe Powiatowego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami powszechnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze niezespolonych jednostek administracji publicznej
 • Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • W służbie cywilnej nie może być ztrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Radca prawny
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
Miejsce pracy: Gryfino
Opublikowano: 2023-08-22