Oferta: Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Pyrzyce
Ogłoszenie o naborze Nr 125479

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku,
 • praca w siedzibie inspektoratu i reprezentowanie w sądach,
 • praca przy komputerze,
 • praca zespołowa,
 • budynek piętrowy bez windy, podjazd do wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wydawanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Inspektorat .
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów.
 • Zastępstwo procesowe Powiatowego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administarcyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami powszechnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Radca prawny
Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
Miejsce pracy: Pyrzyce
Opublikowano: 2023-08-25