Oferta: Psycholog

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73572

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne

 • Kontakt z klientem wewnętrznym

 • Praca również poza siedzibą urzędu

 • Praca na trzecim piętrze budynku

 • Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę

Zakres zadań

 • Udział w zespołach ds. postępowań kwalifikacyjnych i rekrutacyjnych oraz zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych
 • Udzielanie porad w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Prowadzenie psychoedukacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność argumentowania i motywowania
 • Asertywność
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność negocjowania
 • Odporność na stres
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Roczny staż pracy w zawodzie psychologa – wymóg zawarty w rozporządzeniu MF z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno – Skarbowej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Psycholog
Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-01-26