Oferta: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0046
OBOWIĄZKI:

WYKONYWANIE PRACY SOCJALNEJ, PRACA W ŚRODOWISKU. DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO UPRAWNIONA JEST OSOBA, KTÓRA POSIADA WYKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ TJ.: 1) DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY LUB, 2) DYPLOM UKOŃCZENIA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH, LUB 3) DYPLOM WYŻSZEJ SZKOŁY O KIERUNKU PRACA SOCJALNE , ALBO 4) UKOŃCZONE PRZED DNIEM 01.05.2014 STUDIA WYŻSZE NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA, POLITOLOGIA I NAUKI SPOŁECZNE, SOCJOLOGIA, ALBO 5) UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE O SPECJALNOŚCI PRACA SOCJALNA NA KIERUNKACH : PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA , SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE (STUDIA UKOŃCZONE PRZED 01.01.2008 LUB KONTYNUOWANE 01.01.2008 R.), ALBO 6) UKOŃCZONE DO DNIA 31.10.2007 STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, ALBO 7) ROZPOCZĘTE PRZED DNIEM 01.05.2004 I UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE LICENCYJNE LUB WYŻSZE MAGISTERSKIE NA KIERUNKACH : PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA LUB SOCJOLOGIA, ALBO 8) UKOŃCZONE DO 31.12.2013 R. STUDIA WYŻSZE O SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA JEDNYM Z KIERUNKÓW: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE. SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJĄCA DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO BYŁA REALIZOWANA POCZĄWSZY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009. WARUNKIEM UZNANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO JEST ZREALIZOWANIE W TOKU NAUKI WYMAGANEJ LICZBY 330 GODZIN PRZEDMIOTÓW ORAZ ODBYCIE 240 GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM ROZPORZĄDZENIEM.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik socjalny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Pracownik socjalny
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-21