Oferta: Pracownik Magazynowy

Tubes International Sp. z o. o.
ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

Stanowisko:

Pracownik Magazynowy
Miejsce pracy: Szczecin
Opis stanowiska:
 • obsługa magazynu: przyjęcia, wydania towaru, dostawy towaru do klienta,
 • praca z dokumentacją magazynowo-warsztatową,
 • obsługa wózków widłowych z uprawnieniem UDT,
Wymagania:
 • preferowane wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
 • prawo jazdy kategorii B (czynne),
 • uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych,
 • ogólna znajomość obsługa komputera (MS Office),
 • dyspozycyjność, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 30 letnim doświadczeniem na rynku,
 • pracę od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku,
 • pakiety medyczne przy umowie na czas nieokreślony,
 • dofinansowanie do pakietów sportowych po trzech miesiącach od zatrudnienia,
 • możliwość udziału w kursach językowych przy umowie na czas nieokreślony,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą i przyjazną atmosferę w zgranym zespole,

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Pracownik Magazynowy
Firma: Tubes International Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-06-13