Oferta: Pracownik ds. energetyki nietrakcyjnej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. energetyki nietrakcyjnej

Szczecin
Numer referencyjny:
WZ/IZ/89/09/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza bieżącej eksploatacji i utrzymania oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych w budynkach, elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) wraz z ewidencją urządzeń w poszczególnych grupach,
 • planowanie środków na bieżące utrzymanie, eksploatacje, remonty i inwestycje w zakresie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych w budynkach, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) i sporządzanie sprawozdań w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej,
 • rozliczanie faktur i wprowadzenie do systemu SAP za usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych w budynkach i elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN),
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych, opracowań studialno-koncepcyjnych, normatywów techniczno-eksploatacyjnych, aktów prawnych, przepisów itp. oraz przygotowywanie materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie remontów i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej,
 • nadzór nad gospodarką materiałową urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych w budynkach, elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN),
 • współpraca przy realizacji prac rozwojowych i współpraca z jednostkami badawczo rozwojowymi w zakresie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych w budynkach, elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN),
 • prowadzenie ewidencji w zakresie eksploatowanych środków trwałych branży energetycznej z uwzględnieniem rozbudowy i likwidacji zbędnych środków trwałych,
 • współpraca przy zawieraniu umów dzierżawy elektroenergetycznych urządzeń przetwórczych i rozdzielczych SN i 3kV oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

 

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe. 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku w specjalności energetyka,
 • znajomość pakietu MS Office oraz systemu SAP na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Pracownik ds. energetyki nietrakcyjnej
Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-10-31