Oferta: Pracownik ds. budynków i budowli

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. budynków i budowli

Szczecin
Numer referencyjny:
WZ/IZ/123/01/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie, realizowanie i rozliczanie planów rzeczowo-finansowych, utrzymania oraz napraw i remontów budynków i budowli dla zapewnienia właściwego ich stanu technicznego,
 • ewidencjonowanie i paszportyzacja budynków i budowli zgodnie z wymogami formalno-prawnymi,
 • prowadzenie spraw najmu pomieszczeń i budynków celem przygotowania niezbędnych danych do umów,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji własnych i obcych celem zapewnienia właściwej jakości robót,
 • przygotowanie danych do dokumentacji przetargowej w celu właściwego opracowania kompletu dokumentacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z budownictwem,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość systemu SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Pracownik ds. budynków i budowli
Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-01-17