Oferta: Pozostały pomocniczy personel medyczny/ stanowisko: pomocniczy personel medyczny (asystent przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Pozostały pomocniczy personel medyczny/ stanowisko: pomocniczy personel medyczny (asystent przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0352
OBOWIĄZKI:
SPRAWOWANIE BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CHORYMI-PRZYDZIELONYMI PRZEZ ORDYNATORA LUB LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM - OPIEKA SPRAWOWANA POD NADZOREM LEKARZA SPECJALISTY: CZUWANIE NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEZ CHORYCH REGULAMINU SZPITALA: NADZÓR NAD UTRZYMANIEM NALEŻYTEGO STANU SANITARNEGO I PORZĄDKU W POWIERZONEJ MU CZĘŚCI ODDZIAŁU, PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH I WYMOGÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ W OCHRONIE ZDROWIA ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z NORMĄ, NADZÓR NAD NALEŻYTYM UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ, DBAŁOŚĆ O UTRZYMANIE ICH W STANIE TECHNICZNYM ZAPEWNIAJĄCYM ICH PEŁNĄ SPRAWNOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OCHRONIE ZDROWIA I ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH DYREKTORA SZPITALA, PODEJMOWANIE DORAŹNYCH DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA PACJENTÓW ZGODNIE Z POSIADANĄ WIEDZĄ MEDYCZNĄ, WYKONYWANIE POLECEŃ ZLECONYCH PRZEZ PRZEŁOŻONEGO W RAMACH POSIADANYCH KOMPETENCJI.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne
Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
Uprawnienia: DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Pozostały pomocniczy personel medyczny/ stanowisko: pomocniczy personel medyczny (asystent przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-02