Oferta: Operator numerów alarmowych (operator numeru 112)

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Operator numerów alarmowych (operator numeru 112)
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3092
OBOWIĄZKI:
- pełnienie dyżurów na stanowisku operatora numerów alarmowych w systemie zmianowym - przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie teleinformatycznym zgloszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami- prowadzenie rozmów telefonicznych (również w językach obcych) z osobami zgłaszającymi, w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia działań przez podmioty ratownicze - przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego lub do podmiotów, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW Z ZAKRESU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
Uprawnienia: SZYBKIE PODEJMOWANIE DECYZJI PRZY ZMIENIAJĄCYCH SIĘ OKOLICZNOŚCIACH I POD PRESJĄ CZASU, KONCENTRACJA, LOGICZNE I ANALITYCZNE MYŚLENIE, PRACA W ZESPOLE
Uprawnienia: ODPORNOŚĆ NA STRES, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ZDYSCYPLINOWANIE,
Uprawnienia: ZDOLNOŚĆ ANALITYCZNEGO MYŚLENIA, KOMUNIKATYWNOŚĆ
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA


Wymagania inne:

WYMAGANE DOKUMENTY:- CV i list motywacyjny- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

3 458 - 3 805 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Operator numerów alarmowych (operator numeru 112)
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28