Oferta: Młodszy specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120148

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


Praca z użyciem  radiotelefonów

Zakres zadań

 • prowadzenie administracji biurowej w zakresie realizowanych projektów w Centrum RIS,
 • bieżąca weryfikacja prowadzonej dokumentacji projektowej pod kątem wymogów formalnych oraz wytycznych projektowych,
 • przygotowywanie pism urzędowych, prezentacji multimedialnych, tworzenie zestawień, raportów, notatek, dot. realizowanych projektów,
 • odbiór i potwierdzanie wykonania prac przez zleceniobiorców i wykonawców,
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej, aktualizowanie i prowadzenie baz danych projektów,
 • wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu,
 • publikowanie komunikatów dla kapitanów NtS,
 • monitorowanie ruchu jednostek śródlądowych na obszarze działania systemu RIS,
 • sporządzanie raportów dobowych z obserwacji ruchu statków,
 • udostępnianie użytkownikom RIS informacji o: warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych, o warunkach administracyjnych (informacje o drogach wodnych), o podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu) orazo podejmowaniu działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2, znajomość jęz. angielskiego weryfikowana podczas rekrutacji),
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • znajomość rynku i branży funduszy unijnych i zagadnień z nimi związanych lub chęć zdobycia nowej wiedzy w tym zakresie
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Młodszy specjalista
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-04