Oferta: Młodszy specjalista / Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 

Młodszy specjalista / Specjalista
w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 


Numer ogłoszenia: Szczecin/21/15

Miejsce pracy: Szczecin

umowa o pracę/pełny etat

Termin składania ofert: 23.03.2021 r. – 14.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • wdrażanie i nadzór nad implementacją organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa oraz raportowanie stanu bezpieczeństwa
 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach
 • obsługa incydentów i zgłoszeń bezpieczeństwa
 • monitorowanie zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • współudział w procesie tworzenia planu inwestycyjnego i jego realizacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • udział w zarządzaniu ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji
 • współudział we wdrażaniu odpowiednich do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego
 • udział we wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu planów ciągłości działania
 • udział w procesie opracowania i utrzymywania w aktualności zapisów stanowiących rozwinięcie Polityki Bezpieczeństwa (procedury, instrukcje, przewodniki)
 • rekomendowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszających zagrożenia dla organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • stały nadzór nad przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa, opiniowanie projektów pod
 • względem bezpieczeństwa
 • działania w kierunku zapewnienia zgodności funkcjonowania procesów i systemów z ustanowionymi założeniami polityki bezpieczeństwa
 • administrowanie systemami KD i CCTV
WYMAGANIA:


Wymagania koniecznie:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne lub informatyczne)
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego dla stanowiska młodszego specjalisty
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalisty (w tym doświadczenie
 • zawodowe w obszarze bezpieczeństwa IT)

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację i korzystanie z dokumentacji technicznej
 • posiadanie certyfikatu lub udokumentowana praktyka audytora wewnętrznego SZBI
 • znajomość systemów klasy SIEM i DLP
 • wiedza i doświadczenie w pracy z zakresu administrowania systemami i infrastrukturą IT pozwalające na weryfikację i bieżącą kontrolę prawidłowości funkcjonowania eksploatowanych systemów teleinformatycznych
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowisk teleinformatycznych oraz trendów i bieżących zagrożeń w obszarze IT
 • umiejętność myślenia koncepcyjnego i analitycznego
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność planowania
 • komunikatywność
 • skuteczność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów

Wymagane dokumenty:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi.
 • Podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: iwona.stawicka@nfz-szczecin.pl/ nr telefonu: 91 425 11 99).

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Młodszy specjalista / Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
Firma: Zachodniopomorski OW NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-31