Oferta: Młodszy konserwator archiwalny

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83579

Warunki pracy

Praca na w części administracyjnej oraz na magazynia Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Budynek przy ul. św. Wojciecha 13, budynek zabytkowy jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy


Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami

Zakres zadań

 • wykonuje pełne i zachowawcze zabiegi konserwatorskie w celu poprawy stanu zachowania zasobu
 • prowadzi działania profilaktyczne w magazynach w celu zabezpieczenia zasobu archiwalnego w centrali i oddziałach AP w Szczecinie
 • przeprowadza ekspertyzy konserwatorskie materiałów archiwalnych w zasobie oraz na przedpolu archiwalnym
 • przygotowuje archiwalia na potrzeby ich ekspozycji w ramach czasowych wystaw oraz prowadzi nadzór konserwatorski nad nimi
 • przeprowadza szkolenia, warsztaty i prelekcje dotyczące zabezpieczania materiałów archiwalnych
 • prowadzi nadzór merytoryczny nad pracowniami konserwacji w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. i Archiwum Państwowym w Koszalinie
 • przeprowadza przeglądy magazynów archiwalnych pod kątem warunków przechowywania zasobu i proponuje działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków
 • sporządza dokumentację konserwatorską opisową i fotograficzną wykonywanych prac wraz z przeprowadzaniem niezbędnych badań, służących identyfikacji stanu zachowania oraz efektów przeprowadzonych zabiegów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • wiedza z zakresu konserwacji papieru
 • staranność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • życzliwość i kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Młodszy konserwator archiwalny
Firma: Archiwum Państwowe w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-08-27