Oferta: Kontroler w Branży Cargo

Jesteśmy największą w Polsce firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie badań i ekspertyz jakościowych, dysponującą siecią akredytowanych laboratoriów analitycznych.  

 

Dla naszych klientów z wielu branż oferujemy szeroki wachlarz wyspecjalizowanych analiz żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych i wielu innych.  

 

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. posiada ponad 10 oddziałów w Polsce oraz na rynku zagranicznym. Łącznie zatrudnia ponad 900 osób.

Kontroler w Branży Cargo
Miejsce pracy: Szczecin
 
Opis stanowiska:
  • Pobór próbek zbóż, pasz i nawozów ze środków transportu lądowego i morskiego 
  • Nadzór nad przeładunkiem towarów rolno-spożywczych i chemicznych 
  • Praca zadaniowa, ulegająca bieżącym zmianom 
  • Praca zmianowa
Wymagania:
  • Dyspozycyjność, praca zmianowa
  • Dobra kondycja fizyczna
  • Wykształcenie min. średnie 
  • Czynne prawo jazdy kategorii B
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach do 3m
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Kontroler w Branży Cargo
Firma: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: wczoraj