Oferta: Kierownik oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116190

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą oddziału i sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań
 • Zapewnia obsługę eksploatacyjną w budynku Urzędu oraz innych nieruchomości Urzędu zajmowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia
 • Planuje, koordynuje i kontroluje realizację inwestycji, remontów, napraw i usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania urzędu i nieruchomości w tym planuje wydatki i wyłania podmioty wykonująceh prace budowlane i remontowe zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych ZUW
 • Zleca bieżące naprawy sprzętu i mienia
 • Nadzoruje działanie wszelkich instalacji technicznych w budynku urzędu (c.o., wod-kan., elektrycznej, gazowej, przeciwpożarowej i odgromowej).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nieruchomością
 • znajomość przepisów dotyczących: gospodarowania nieruchomościami, przepisów z zakresu ochrony p.poż oraz BHP, prowadzenia inwestycji, w tym prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych, przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • kompetencje kierownicze oraz znajomość tematyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • uprawnienia elektroenergetyczne E lub D
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów z zakresu prawa pracy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Kierownik oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-21