Oferta: Kierownik oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112806

Warunki pracy

·      Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·    Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·      Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


·      Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,


·      Oświetlenie dzienne i sztuczne,


·      Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Organizuje pracę pracowników Oddziału Zarządzania Organizacją oraz diagnozuje obszary ryzyka;
 • Prowadzi nadzór nad obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących, w tym dekretuje i akceptuje je w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań z zakresu: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, prowadzenia naborów w służbie cywilnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz organizacji i funkcjonowania urzędu;
 • Współtworzy projekty zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu, procedury, zasady a także nowe rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania oraz kultury organizacyjnej Urzędu;
 • Nadzoruje zmiany w strukturach organizacyjnych wydziałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość kodeksu pracy
 • znajomość techniki prawodawczej
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczna komunikacja, umiejętność podejmowania decyzji, rozpoznawania i rozwiązywania problemów)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność planowania, organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • umiejętność współpracy
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość programów Komax i Płatnik
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Kierownik oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-12-26